Životopis
Hana Bartošová patří k předním českým varhaníkům a aktivním propagátorům české hudby v zahraničí. Absolvovala hru na varhany na brněnské konzervatoři u Josefa Pukla a na Janáčkově akademii múzických umění v Brně u Aleny Veselé. Již v době studií se s úspěchem zúčastnila mnoha národních a mezinárodních soutěží, na nichž získala četná ocenění. Své umělecké vzdělání dále rozšiřovala na mistrovských kurzech pod vedením význačných světových varhaníků a pedagogů (např. Flor Peeters, Luigi Celeghin, Michael Schneider, Gaston Litaize aj.). Ve svém rozsáhlém repertoáru věnuje zvýšenou pozornost české hudbě od baroka až po současnost. Řadu soudobých děl provedla ve světové premiéře (z brněnských skladatelů Vladimír Werner, František Emmert, Zdeněk Pololáník, Milan Slimáček aj.). Se zájmem také koncertuje na historických nástrojích. Pravidelně hraje na koncertech a na prestižních festivalech doma i v zahraničí, účinkovala téměř ve všech zemích Evropy (Rakousko, Itálie, Německo, Dánsko, Francie, Belgie, Švýcarsko, Slovinsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Irsko, Chorvatsko, aj.), v Rusku a USA. Spolupracuje s řadou sólistů a hudebních ansámblů, vystupuje také s dcerou Ivou, nadanou koncertní pianistkou.
Významná je i spolupráce s brněnským dětským pěveckým sborem Primavera, se kterým vydala společná CD. Natáčí snímky pro české i zahraniční rozhlasové a televizní společnosti, vydává profilová CD, publikuje články v hudebních časopisech. Jako pedagog se věnuje výchově mladých varhaníků; zasedá v soutěžních porotách a komisích pro výstavbu nových varhan, je členkou ORGAN RING Lux/Cz/Sk. V současné době působí jako umělecká ředitelka a dramaturgyně Brněnského varhanního festivalu.
K dosavadním vrcholům její umělecké činnosti patří koncert na 25. ročníku varhanního festivalu v italském městě Sant Elpidio a Mare pod záštitou Enia Moriconeho, účinkování na Dnech české kultury ve francouzském Nancy, na slavnostních koncertech k zasedání Rady bezpečnosti EU v Praze a Koncertě pro Evropu ve vídeňském dómě sv. Štěpána pořádaném velvyslanectvím České republiky. Za zmínku stojí i pozvání Českého kulturního centra a Rumunského rozhlasu na festival Varhanní noci v Bukurešti. V roce 2010 uskutečnila na podnět společnosti Czech Heritage Partnership svou koncertní cestu do USA, na níž se americkému publiku představila s programem české hudby v Iowe, Wisconsinu a Marylandu. Se sólovým recitálem vystoupila také na festivalu k 150. výročí vysvěcení kostela sv. Václava ve Spillville, který je nejstarším českým katolickým kostelem v USA, kde v minulosti hrával Antonín Dvořák.

Rozhovory na Českém rozhlase:

Stříbrný vítr o varhanici Hance s Jaromírem Ostrým 9. 12. 2017
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3958571

Apetýt o varhanách a cestování s Marcelou Antošovou 20. 1. 2014
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3045960

Rendez-vous Brno 4. 6. 2015
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3404095

Rendez-vous Brno 31. 5. 2016
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3641522